مجله طب پیشگیری طبری- اطلاعات تماس
پل های ارتباطی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: ساری- میدان معلم- ساختمان شماره2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران- معاونت تحقیقات و فناوری- طبق سوم-دفتر نشریه- مدیر امور اجرایی(سیده طهورا موسوی)

تارنما : http://tjpm.mazums.ac.ir

پست الکترونیک : tpjm@mazums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله طب پیشگیری طبری:
http://tjpm.mazums.ac.ir/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب