پل های ارتباطی

نشانی: ساری- میدان معلم- ساختمان شماره2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران- معاونت تحقیقات و فناوری- طبق سوم-دفتر نشریه- مدیر امور اجرایی(سیده طهورا موسوی)

تارنما : http://tjpm.mazums.ac.ir

پست الکترونیک : tpjm@mazums.ac.ir


View: 1976 Time(s)   |   Print: 152 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2018 All Rights Reserved | Tabari Journal of Preventive Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb