اخلاق نشر

تائید اخلاقی جزء اصلی تمامی پژوهش­هایی است که بر روی انسان ها، پرونده­های پزشکی، بافت انسانی بی­نام یا حیوانات زنده انجام می گیرد. چنین تائیدی باید توسط کمیته های اخلاقی متناسب انجام گیرد. کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی مازندران  هسته اصلی این فعالیت در دانشگاه علوم پزشکی مازندران است. سایر کمیته های اخلاق مراکز تحقیقاتی و دانشکده­ها نیز دارای اختیارات لازم مطابق قوانین هستند. تائیدیه کمیته اخلاقی ذیصلاح باید در متن مقاله ذکر شود. جزئیات رضایت بیماران و سایر مسائل مرتبط نیز باید به روشنی در نتایج مطالعه توضیح داده شود.

- تمامی مسئولیت هر مطلب منتشر شده، شامل صحت و اعتبار تمامی مطالب آن، از جمله مطالب مربوط به اخلاق در پژوهش بر عهده نویسنده (نویسندگان) است. به همین دلیل تعیین دقیق و بی طرفانه تمام مولفین واجد شرایط، که تنها بدلیل همکاری فکری در نتایج پژوهش در لیست نویسندگان قرار گرفته اند، حیاتی است. بطور کلی نویسندگان باید به اندازه کافی در نگارش مقاله شرکت داشته باشند تا بتوانند مسئولیت تمامی (یا حداقل بخشی) از محتویات مقاله را برعهده بگیرند. هم چنین باید آمادگی لازم برای توضیح در مورد نقش هر یک از نویسندگان در نگارش مقاله نهایی را داشته باشند. ترتیب نویسندگان با اینکه معمولاً بر اساس توافق مشخص می شود، بیانگر نقش هر یک از نویسندگان در مقاله است. نویسنده مسئول کسی است که مسئولیت تیم تحقیقاتی و صحت کل کار را می پذیرد. توافق در مورد ترتیب اسامی باید بر اساس سهم هر یک از نویسندگان در نگارش مقاله و نه بر اساس جایگاه افراد یا سوابق آنها صورت گیرد. از تعیین مولف افتخاری (ذکر نام فردی که هیچ گونه نقشی در جنبه های علمی پژوهش نداشته) و حذف مولف حقیقی (حذف اسامی افرادی که نقش بسزایی در جنبه های علمی پژوهش داشته اند)، باید خودداری شود. در صورت امکان توصیه می شود طرحی برای تالیف مقالات هنگام شروع پروژه تحقیقاتی تهیه شود. در صورت دریافت گزارش قابل اثبات در زمینه تخلف در تالیف، دانشگاه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

-  هرگونه ارتباط شخصی، تجاری، دانشگاهی و خصوصاً مالی که می توانند بالقوه بر روی اجرا و نشر نتایج یک تحقیق تاثیر بگذارند، تعارض منافع محسوب می شود. در چنین شرایطی نویسندگان باید این گونه روابط را در مقاله گزارش کنند.

- "مطالعات چاپ شده نیاز به تکرار ندارند" به همین دلیل، انتشار یا ارسال مجدد یا همزمان تمام یا بخشی از یک مقاله قبلاً چاپ شده یا ارسال شده به یک مجله، قابل قبول نیست.

-  نویسندگان یک مقاله با انتشار آن ادعا می کنند که محتویات علمی و ادبی مقاله، منتج از فعالیت علمی خودشان است. استفاده از نظرات یا جملات دیگران تحت عنوان نتایج یک پژوهش اصیل بر خلاف اخلاق علمی است و تخلفی جدی محسوب می شود که سرقت ادبی یاPlagiarism نام دارد. جدا از ذکر کامل منابع مورد استفاده، متن مقاله نباید این شبهه را ایجاد کند که تمام یا بخش هایی از آن از سایر نوشتارهای چاپ شده و چاپ نشده کپی شده است.

 -  جعل قسمتی یا تمام یافته های پژوهش (داده سازی)، دستکاری عمدی در داده ها یا آنالیزها (گمراه کردن)، یا گزارش روش­هایی که در واقع از سوی محققین بکار نرفته­اند، نمونه هایی از تقلب علمی هستند.

  این اقدامات علاوه بر آگاهی دادن به نویسندگان، می تواند راه را برای اقدامات قانونی احتمالی باز نماید.


View: 1458 Time(s)   |   Print: 146 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2019 All Rights Reserved | Tabari Biomedical Student Research Journal

Designed & Developed by : Yektaweb