هدف نشریه

نشریه طب پیش گیری طبری  (TJPM) به منظور انتشار یافته‌های علمی و پژوهشی در حوزه‌های ، پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و پیراپزشکی، پرستاری ‌و مامایی، بهداشت و سلامت، توانبخشی، روانپزشکی، علوم پایه و سایر حوزه‌های مرتبط می‌باشد.

View: 1659 Time(s)   |   Print: 164 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2018 All Rights Reserved | Tabari Journal of Preventive Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb