مجلـه طب پیشگیری طبری

 نشریه علمی طب پیشگیری طبری به عنوان نشریه علمی به منظور گسترش و نشر فعالیتهای پژوهشی محققان داخل و خارج کشور به زبان فارسی در زمینه های مختلف علوم پزشکی که در هیچ مجله داخلی و خارجی چاپ نشده باشد فعالیت می نماید. مخاطبان این نشریه اعضای هیئت علمی، دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی، مدیران، کارشناسان و کارکنان بهداشتی درمانی می باشند. این مجله هر فصل یکبار به چاپ می رسد .
زبان : فارسی
شماره استاندارد بین المللی چاپی : 6624-2423
شماره استاندارد بین المللی الکترونیکی : 6632-2423
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 مـدیـــر مســــؤول : دکتر محسن اعرابی
ســـردبیــــــــر : دکتر محمدعلی ابراهیم زاده
شورای سر دبیری : دکتر محمدرضا حق شناس، دکتر محسن اعرابی، دکتر محمد علی ابراهیم زاده، دکتر رضا علیزاده نوایی
ویراستــار فـارســی : طهورا موسوی
ویراستــار انگلیسـی :  دکتر بهار سلمانیان
مسئول امور دفتـری :  طهورا موسوی
امــــور اجرایــــــی :  حامد جعفرپور

زمینـــه موضـوعــی : علمی پژوهشی، پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و پیراپزشکی، پرستاری ‌و مامایی، بهداشت و سلامت، توانبخشی، روانپزشکی، علوم پایه

حمایت علمی و تامین اعتبارات مالی نشریه: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علـوم پزشکی مازنـدران

چاپ و انتشار مطالب مجلـه پـس از کـسب اجـازه از سردبیر با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد هرگونه استفاده از مطالب نشریه بدون ذکر منابع ممنوع است.

View: 3385 Time(s)   |   Print: 196 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2018 All Rights Reserved | Tabari Journal of Preventive Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb