پرداخت هزینه چاپ

با توجه به تامین اعتبارات مالی نشریه از محل معاونت تحقیقات و فناروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، نویسدنگان مقالات هزینه ای بابت حق چاپ پرداخت نخواهند کرد

View: 2038 Time(s)   |   Print: 173 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2019 All Rights Reserved | Tabari Biomedical Student Research Journal

Designed & Developed by : Yektaweb