داوری مقاله

مقاله پس از بررسی اولیه و دریافت نظر داوران (حداقل 3 داور blind)، در صورت نیاز به اصلاح به نویسنده عودت داده می‌شود. در صورت انجام اصلاحات و عودت آن در موعد مقرر، بررسی نهایی آن در هیأت تحریریه انجام می‌شود. در صورت عدم پذیرش اهم دلایل به نویسنده منعکس می‌گردد. این مراحل حداکثر 40 روز به طول می انجامد و نویسنده باید در کوتاه ترین زمان ممکن اصلاحیه مقاله را ارسال کند.
یک سری از آخرین نسخه مقاله ویرایش شده جهت چاپ برای نویسنده ارسال می گردد بعد از تأیید نویسنده از آخرین تغییرات، مقاله برای چاپ فرستاده می شود


View: 1453 Time(s)   |   Print: 143 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2019 All Rights Reserved | Tabari Journal of Preventive Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb