دوره 2، شماره 4 - ( زمستان 1395 )                   جلد 2 شماره 4 صفحات 44-50 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (492 مشاهده)

سابقه و هدف: خشونت در کارآموزی ب هعنوان یک مشکل بزرگ در مراکز بهداشتی- درمانی

شناخته می شود. دانشجویان رشته پرستاری ممکن است در حین آموزش بالینی مورد خشونت

قرار بگیرند. این مطالعه با هدف تعیین میزان مواجهه با خشونت در دانشجویان پرستاری حین

کارآموزی انجام شد.

مواد و رو ش ها: این پژوهش به صورت توصیفی و با استفاده از پرسشنامه پژوهشگرساخته با

ضریب آلفای کرونباخ 0 / 88 درصد در بین دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری حضرت

زینب آمل 1394 - 1393 صورت گرفت. جامعه پژوهش را، 139 نفر از دانشجویان پرستاری

که در زمان انجام پژوهش مشغول به کارورزی بودند، تشکیل دادند.

یافته ها: در مطالعه حاضر، مواجهه با خشونت در حین کارآموزی در دانشجویان پرستاری

64/9 درصد بوده است که 16/ 5 درصد دانشجویان با خشونت کلامی، 4/ 3 درصد با خشونت

غیرکلامی و 1 درصد با خشونت فیزیکی مواجه شده بودند. مواجهه با خشونت در دانشجویان،

23 درصد از طرف بیمار، 20/ 9 درصد همراه بیمار، 7/ 9 درصد کارکنان پرستاری، 2/ 2 درصد

پزشک، 0/ 7 درصد خدمه بیمارستان، 4/ 3 درصد استاد مربوطه و 6/ 7 درصد سایر کارکنان

بیمارستان بوده است.

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشا ندهنده ی شیوع بالای خشونت در حین کارآموزی علیه

دانشجویان پرستاری می باشد. برای کاهش میزان خشونت علیه دانشجویان پرستاری آموزش

عمومی و همچنین آموزش کادر پرستاری در زمینه کنترل خشونت توصیه می شود.

واژه‌های کلیدی: دانشجو، کارآموزی، مواجهه با خشونت
متن کامل [PDF 368 kb]   (257 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل |
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۵