دوره 2، شماره 4 - ( زمستان 1395 )                   جلد 2 شماره 4 صفحات 34-43 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (645 مشاهده)

سابقه و هدف: دیابت یکی از معضلات جوامع امروزی م یباشد. افزایش گلوکز خون از عوامل

اثرگذار بر ایجاد استرس اکسیداتیو است. مطالعات نشان داد هاند که فعالیت ورزشی و گیاهان

دارویی از را هکارهای غیردارویی برای بهبود دیابت م یباشند. در این ارتباط، هدف از پژوهش حاضر،

بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره دانه گشنیز(Coriandrum sativum)

بر برخی از شاخص های استرس اکسیداتیو در مو ش های صحرایی نر دیابتی بود.

مواد و رو ش ها: جهت انجام پژوهش، 40 سر موش نر نژاد ویستار تصادفی در چهار گروه

کنترل، تمرین، عصاره و تمرین- عصاره قرار گرفتند و دیابت به وسیله تزریق درون صفاقی 55

میلی گرم استرپتوزوتوسین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به آن ها القا شد. پس از القای دیابت،

گروه تمرین به مدت شش هفته تمرین هوازی ) 50تا 55 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه( را

اجرا کرد.گروه عصاره نیز مقدار 150 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز، عصاره

دانه گشنیز را به صورت دهانی )گاواژ( مصرف نمود. پس از شش هفته تمرین، آنتی اکسیدان

تام (TAC (، سوپراکسیددسموتاز (SOD (، کاتالاز (CAT (و مالون دی آلدهید (MDA سرمی

اندازه گیری شد.

یافته ها: تمرین هوازی و مصرف عصاره دانه گشنیز باعث افزایش معنادار مقادیر آنتی اکسیدانت

تام، سوپراکسیددسموتاز و کاتالاز گردید (p<0.05) و کاهش معناداری را در مقادیر مالون دی

آلدهید ایجاد نمود .(p<0.05)

نتیجه گیری: براساس یافته ها می توان اظهار داشت که تمرینات هوازی به همراه مصرف عصاره

دانه گشنیز می تواند باعث بهتر شدن سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن و کاهش عوامل اکسایشی

در افراد دیابتی شود و در درمان دیابت مؤثر باشد.

متن کامل [PDF 580 kb]   (232 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل |
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۵